Sản Phẩm Chi tiết
  • MONO SUSPENSION (E2-LINE)

  • Mã sản phẩm: E2-LINE
  • Giá : Liên hệ
  • Billet Alluminium. 14mm piston for better damping & stability. Thicker spring for improved durability. Adjustable rebound damping. Adjustable spring preload.
Thông tin sản phẩm

ADDITIONAL INFO

PARTS NO:

01M0121B      RB MONOSHOCK Y15ZR 208MM E2 LINE – BK

01M0121R      RB MONOSHOCK Y15ZR 208MM E2 LINE – RD

01M0121W     RB MONOSHOCK Y15ZR 208MM E2 LINE – WH

01M0121Y      RB MONOSHOCK Y15ZR 208MM E2 LINE – YL

01M0122B      RB MONOSHOCK LC135 203MM E2 LINE – BK

01M0122R      RB MONOSHOCK LC135 203MM E2 LINE – RD

01M0122W     RB MONOSHOCK LC135 203MM E2 LINE – WH

01M0122Y      RB MONOSHOCK LC135 203MM E2 LINE – YL

01M0124B      RB MONOSHOCK RGS 250MM E2 LINE – BK

01M0124R      RB MONOSHOCK RGS 250MM E2 LINE – RD

01M0124Y      RB MONOSHOCK RGS 250MM E2 LINE – YL

01M0127B      RB MONOSHOCK Y125Z 245MM E2 LINE – BK

01M0127R      RB MONOSHOCK Y125Z 245MM E2 LINE – RD

01M0127Y      RB MONOSHOCK Y125Z 245MM E2 LINE – YL

01M0141B      RB MONOSHOCK MSX125I 250MM E2 LINE – BK

01M0141R      RB MONOSHOCK MSX125I 250MM E2 LINE – RD

01M0141Y      RB MONOSHOCK MSX125I 250MM E2 LINE – YL

MODEL: LC135, Y125Z, RGS, MSX125, Y15ZR

COLOUR: WHITE, BLACK, RED, YELLOW

SIZE: 208MM, 203MM, 250MM, 245MM

Sản phẩm khác

Đăng ký đặt hàng