Được sự uỷ quyền của Meng Kah Auto Parts Trading Sdn Bhd .Tháng 10 - 2010 Minh Giai Racing Boy chính thức đi vào hoạt động. Chúng tôi tự hào là nhà phân phối độc quyền toàn bộ sản phẩm của Racingboy.